Author: Melissa Grace

Boeken over Virtual Reality

Virtual Reality boeken, het is bijna zo ver

Dames en heren, doe je bril om: analisten en experts voorspellen dat 2016 het jaar zal worden waarin de virtuele realiteit eindelijk van de grond komt. Durfkapitalisten hebben miljarden dollars al geploegd in virtual reality, en Google en Facebook doen allemaal hun best om de markt op headsets in de hoek te zetten.

Voor mensen van wie de belangrijkste associaties met virtual reality betrekking hebben op computergames uit de jaren 90 en The Matrix, lijkt deze nieuwe golf van opwinding moeilijk te begrijpen. Maar het is niet te laat om bij te praten. Hier zijn vijf boeken die je kunnen helpen begrijpen waar het bij VR allemaal om draait.

Ready Player One van Ernest Kline

Deze jonge volwassen roman is gepubliceerd in 2011 en bestormde bestsellerlijsten en bracht virtual reality science fiction naar het reguliere bewustzijn. De roman roept een visie op van een dystopische toekomst waarin de hulpbronnen van de Aarde zijn uitgeput en de Amerikaanse economie in puin ligt. Gelukkig heeft iedereen betaalbare virtual reality-headsets waarmee ze hun grimmige leven kunnen ontvluchten en kunnen deelnemen aan een online universum met onbeperkte mogelijkheden: de OASIS. Met bevredigende verhaallijnen en een cinematografisch karakter (het regisseren van de filmversie door Steven Spielberg) is het boek een liefdesbrief aan gamen dat zelfs nieuwkomers de aantrekkingskracht ervan zal doen begrijpen.

Dames en heren, doe je bril om: analisten en experts voorspellen dat 2016 het jaar zal worden waarin de virtuele realiteit eindelijk van de grond komt. Durfkapitalisten hebben miljarden dollars al geploegd in virtual reality, en Google en Facebook doen allemaal hun best om de markt op headsets in de hoek te zetten.

Voor mensen van wie de belangrijkste associaties met virtual reality betrekking hebben op computergames uit de jaren 90 en The Matrix, lijkt deze nieuwe golf van opwinding moeilijk te begrijpen. Maar het is niet te laat om bij te praten. Hier zijn vijf boeken die je kunnen helpen begrijpen waar het allemaal om draait.

Snow Crash van Neal Stephenson

Lezers met meer hardcore sci-fi-appetites zouden Snow Crash moeten oppikken, een roman uit 1992 die de zeldzame onderscheiding heeft om het traject te beïnvloeden van wat binnenkort een miljardenindustrie zal worden. Oculus hoofdwetenschapper Michael Abrash schrijft dat het boek “me deed beseffen hoe nauw genetwerkt 3-D was om realiteit te zijn.” Sneeuwcrash heeft ook een blijvende invloed gehad op de terminologie op het gebied van virtual reality, wat de termen “avatar” en “Metaverse”, naast andere concepten. Het boek zelf is gek op de best mogelijke manier, met een plot dat verschuift tussen oude Sumerische mythen, veldslagen, virtuele realiteit en dystopische megagodsdiensten. Het is lang, maar de waanzin zeker waard.

Masters of Doom door David Kushner

Masters of Doom behandelt de opkomst van Id Software, het bedrijf dat Doom en Quake first-person shooter-games produceerde.

Dit boek gaat per se meer over gaming dan over virtual reality. Maar het is om twee redenen de moeite van het lezen waard. Ten eerste brachten Doom en Quake innovaties op het gebied van computergraphics tot stand, die alom werden geprezen als de eerste stappen naar een consumentenklare virtuele realiteit. Ten tweede is het boek grotendeels gecentreerd rond gaminglegende John Carmack, de huidige CTO van Facebook’s Oculus.

Eén vignet vertelt het verhaal van hoe Carmack Michael Abrash, nu hoofdwetenschapper van Oculus, ontmoette en in dienst nam. Carmack slaagde erin Abrash te verleiden Microsoft te verlaten voor ID, ondanks de inspanningen van Bill Gates, die zijn toenmalige werknemer persoonlijk belde om te blijven.

Films begrijpen door Raphael Shargel

Zodra je via Masters of Doom een ​​overzicht hebt gekregen van de gamegeschiedenis, kun je je filmische expertise opsnuiven met Understanding Movies. Immers, virtual reality is het volgende consumptiemedium en filmmaker Chris Milk is de eerste auteur.

Understanding Movies biedt een uitgebreide reeks lezingen over de geschiedenis van film. De Engelse professor Shargel introduceert lezers bij de gebroeders Lumière en George Méliès, de originele Franse pioniers van de film in de jaren 1890. Het boek beweegt zich snel door de Duitse expressionisten en de Russische montageschool in de jaren 1920; de opkomst van het Hollywood-studiosysteem in de jaren dertig; de Europese neorealisten en Amerikaanse film noir-regisseurs van de jaren 40 en 50; de Franse New Wave en zijn Amerikaanse tegenhanger; en helemaal tot aan de geboorte van de grote blockbuster met Jaws, Star Wars en Raiders of the Lost Ark.

Virtual reality-film bevindt zich nog steeds in het Lumière-tijdperk. Maar de acceptatie door consumenten van nieuwe technologie gebeurt tegenwoordig veel sneller. Veel creatieve mensen en slim geld proberen ons de leeftijd van de blockbuster 2020 te bereiken.

Leren van Virtual Reality door Tony Parisi

Parisi is al geruime tijd een veteraan in de virtual reality-industrie en heeft de opkomst en ondergang van de hype-bubbel in de jaren negentig meegemaakt en was een van de eersten die 3D-graphics naar het web bracht. In 2015 heeft hij zijn nalatenschap verder gecementeerd met een inleiding voor programmeurs bij het ontwikkelen voor virtual reality. Het boek maakt het onderwerp toegankelijk voor iedereen met basisvaardigheden voor softwareontwikkeling. Algemene lezers zouden eens moeten kijken naar zijn uitstekende, niet-technische hoofdstuk over de recente geschiedenis van virtual reality-headsets. Het is een bewijs van de snelheid van verandering in het veld dat 2012 al telt als geschiedenis.

Categories: Hobby Boeken

Innovative Ways to Promote and Market Your Book

There are certain innovative ways to promote and market your book in an appropriate manner. The most powerful and innovative way to market your book is to promote word of mouth recommendations. This is both an innovative process and a process that comes for free. The process is highly credible and it is highly viral resource that would help you immensely in your efforts to create the interest and buzz about your work. But you must remember that you have to have a book worthy of sharing in the process of word of mouth marketing. Moreover, to promote and market your book innovatively, you have to first focus on the book’s discoverability rather than on its selling potential. As your work is important to you, you must help those who can be benefitted from your work. Find such individuals. Spreading the link to some of the opening chapters of your book on social media platforms is also a good idea in terms of promoting your book. You must also post sample chapters for free on free publishing websites. Moreover, don’t forget to take the advantage of publishing the e-book version on Amazon. Moreover, in terms of promoting and marketing your book, you must be accountable to yourself. You have to accept the responsibility for the marketing and promotion of your book.

Even though you can outsource some of the marketing and promotional jobs, the right key to success is in your own hand. Another important strategy of promoting and marketing your book is to determine the right set of audiences//readers. You have to find out who your book appeals to and on the basis of such finding you can do the segmentation of our potential readers. Moreover, prior to jump over the project of promoting and marketing your book, you must estimate and determine your budget. Furthermore, one of the most innovative approach towards promoting and marketing your book is to create a marketing plan that must be futuristic, practical and pragmatic as a whole. Another step towards innovation is to be creative. The theme of your book, its location and inspiration must make your book promotional and marketable. Moreover, along with the book you must also have to promote your author brand story. A strong author biography ignites interests in readers to read the author’s work relying on his/her authenticity, credibility and marketability. You must bring in such innovation to promote and market your book.

Categories: Self Book

7 Tips To Help Promote Your First Self-Published Book

There are certain strategies that must be applied by an author who is striving for promoting his/her first self-published book. The first strategy that must be applied and implemented by the author is to plan the launching of the book around his/her goals and objectives. An author is obvious to set some goals and objectives related to the launching of his/her book and to promote such goals and objectives the author has to fit them around the promotional efforts. For an example, if an author is striving for making the book a New York Time bestseller then he/she must sell at least thousands of copies of the book from vendors who report their sales to the New York Times. The second strategy that the author might implement is to offer a bonus to people pre-order the book and this is because; pre-orders count towards the first week of sales. Thirdly, the author has to build relationships before he/she needs them. The author has to start working on his/her book launch at least few months in advance and this must be done to build relationships. The author has to support the influencers to gain his/her own platform, like a blog.

You have to interview the influencers and provide them exposure through your blogs or podcast. And then, when the time is ripe, you have to send some copies of your book to the influencers. If the influencers like the book, there are chances that they would promote it as well. Fourthly, the author has to engage his/her audience in the right manner. Throughout the development of the book the author has to get the audience involved. He/she has to hint that he/she is up to something. The author should ask for the audience’s inputs on the cover design and he/she must also want to keep building his/her audience through blog tours, interviews, media exposures, etc. Fifthly, the author must not copy the strategies of other authors blindly because such may put the author in deep trouble in the long-run. Sixthly, the author must try to get more and more reviews. The more the reviews, the greater the chances of success of the launching of the book. The author must put great effort to get the reviews and he/she must ask the readers to post a review within the book itself and to his/her email list. Finally, the author must remember that the launching of the book is not the ultimate goal or the end of the objective; rather, the author can consider it to be the beginning of a larger process of publicity and marketing. This would build the authority of the author and would create more revenue for him/her.

Categories: Self Book

5 DIY Book Promotion Tools You Need to Know

There are several DIY book promotion tools that you may need to know in order to succeed in your endeavour. Firstly, starting early is one of the most important strategies in terms of promoting your DIY book. Networking earlier is a source of success for any promotional activity and this is not any exception in terms of DIY book promotion. Years before your are planning to publish the book, you need to start building a network of supporters and reviewers. Always keep a watch and be in touch with those ones who are enthusiastic about your project. Secondly, you must start to contribute to blogs. In every sector there is at least a forum that people who are interested in your subject would definitely know and read. You must find and join such forum/s. You must not only know about them but must also contribute to them freely. Provide advice and reach out so as to offer help to others. Remember that, if you have a book title, add the title to your signature line on the forum. Thirdly, as a strong tool to promote DIY book and as a strategy to do the same you must start a blog of your own. In the course of researching and thinking about your you must start a blog.

You must keep posting on your blog and your postings must be helpful and inspirational and related to the field of your interest and to the subjects of your book. The author willing to promote the DIY book must eye at creating a genuinely useful body of knowledge over the following few months before the publication of the book. Fourthly, you have to genuinely write a remarkable book. Keep working laboriously until your book becomes a remarkable one. Distribute the manuscripts to close friends and admirer to receive genuine feedback. Moreover, it would be great for you to find a brilliant editor and pay him/her for editing your manuscript. Finally, you should strive for establishing a website of your own. As publication date approaches, you must build your full website. And the website should include a book blog infused with your updates, responses, reviews and feedbacks. It must also include some sample chapters from your book.

A link to the Amazon page for your book would be an additional benefit. Book reviews and blurbs must be depicted in your website and you must update the audience about your schedule of appearances that would include your visits to bookstores, and your speaking engagements and conferences. Do not forget to mention your contact details properly on your website.

Categories: Books

How Books Can Open Your Mind

Lisa Bu eloquently discusses how books can open your mind. Her observation is that the main purpose of a dream is not for it to come true.As Lisa Bu adjusted to a new life in the United States, she turned to books to expand her mind and create a new path for herself. She shares her unique approach to reading in this lovely, personal talk about the magic of books.Her potent portrait of that power started with a dream deferred.

Categories: Books